top of page
72745548.d2f4554492babf47c1775b9db98b0b14.22031608 (1).jpg

ห้องรวม

ดูแลใส่ใจ มาตรฐานเกินราคา

ให้บริการดั่งญาติพี่น้อง พร้อมดูแลใส่ใจอย่างทั่วถึง

ราคาเริ่มต้น 20,000 บาท / เดือน (ไม่รวมของใช้ส่วนตัว)

• มีพนักงานดูแลตลอด 24 ชม.

 

• ดูแลการขับถ่าย และจดบันทึก

 

• เตียง หมอน ผ้าห่ม (ผู้สูงอายุที่จำเป็นต้องใช้ที่นอนลม สามารถซื้อกับทางศูนย์หรือนำมาเองได้)

 

• วัดไข้ วัดความดัน วัดระดับน้ำตาล วัดค่าอ๊อกซิเจนในเลือด

 

• ดูแลกิจวัตรประจำวันทั่วไป อาบน้ำ-เช็ดตัว เปลี่ยนเสื้อผ้า

 

• มีกิจกรรมร่วมกับผู้สูงอายุ การพูดคุย การฟังดนตรี การร้องเพลง และการทำกายภาพบำบัดเบื้องต้น

 

• จัดอาหารให้เหมาะสมกับความต้องการของร่างกาย หรือ ตามโรค หรือตามโรคของผู้สูงอายุ ซึ่งจัดอาหารให้ สะอาด ถูกสุขอนามัย ทำใหม่ๆ ทุกมื้อ ทั้งอาหารธรรมดา อาหารปั่นตามสูตรที่ผู้สูงอายุทาน

 

• คอยสังเกตดูอาการของผู้ป่วยทุกวัน ในกรณีผิดสังเกตจะแจ้งให้ญาติทราบทันที

• บริการ Free Wifi

72745548.ab958dd512a3b68b3eb0b98b3e8269a6.22031608.jpg

บริการดูแลผู้สูงอายุที่จะได้รับจากเรา

72745548.094efd0e43f4c1ccae52688f4637a700.22031608.jpg

ความใส่ใจที่จะได้รับจากเรา

• ดูแลการพลิก ตะแคงตัว

 

• กระตุ้นการช่วยเหลือตนเองของผู้สูงอายุ ผู้ป่วย ให้ฟื้นฟูสภาพตามความเหมาะสม

 

• กิจกรรมด้านศาสนา เช่น ฟังธรรมะ ใส่บาตร (ตามความต้องการของผู้ป่วย)

 

• การบริการโดยมีพยาบาลประจำ และแพทย์มาตรวจและให้คำปรึกษา ฟรี ทุกเดือน อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง

 

• บริการพาผู้ป่วยพบหมอตามนัด

 

• มีรถ Ambulance ประจำศูนย์

 

• บันทึกอาการ-การช่วยเหลือในยามฉุกเฉิน

 

• แฟ้มการสังเกตอาการ เพื่อสะดวกในการพบแพทย์ตามนัด หรือพบแพทย์ในกรณีฉุกเฉิน

ลงทะเบียนเพื่อติดต่อ

arrow&v

Thanks for submitting!

bottom of page